Stichting Behoud Juniperbos

Het Juniperbos is een uniek stuk bosgebied dat gekenmerkt wordt door een rijke fauna en flora. In het bos bevinden zich beschermde planten en dieren en het valt dan ook onder Natura 2000. Hiermee heeft het de hoogste beschermingsstatus die we in Nederland en Europa kennen. Het Juniperbos bevindt zich in Apeldoorn-West en wordt omsloten door de Amersfoortseweg, de J.C. Wilslaan, de Soerenseweg en de Juniperlaan. Het Juniperbos is een stiltegebied waar ook gebruik van wordt gemaakt als waterwingebied voor ons drinkwater.
Het bosgebied biedt al tientallen jaren veel plezier aan wandelaars en met name ook aan de hondenbezitters die hier met hun hond vrij door het bos kunnen wandelen. Ofschoon het bosgebied bescherming heeft is het de laatste jaren onder grote druk komen te staan. Om het karakter van het Juniperbos te behouden houden wij als stichting verstorende activiteiten en wijzigingen van bestemmingsplannen nauwlettend in de gaten.


lees verder

Stichting Behoud Juniperbos
Ron Reinders,
 Secretaris
info@juniperbos.nl

Nieuws

05/07/2016

Sustainable future of the Juniperbos

Een projectteam met studenten van de Universiteit van Wageningen heeft onder begeleiding van professor Henk Siepel onderzoek gedaan naar het Juniperbos.

01/12/2015

Scenario's Westrand Apeldoorn

De Gemeente Apeldoorn heeft een viertal scenario's ontwikkeld voor de lange termijn.

07/09/2015

Drie is teveel ....voor het Juniperbos

Dit artikel is van Bas de Bruin ( bestuurslid Stichitng Behoud Juniperbos) en gepubliceerd in het wijkblad( Juni editie) van de wijkvereniging Berg en Bos

Blog

03/09/2015

Behoud Juniperbos

Wij hebben een blog beschikbaar gesteld voor vragen, observaties, opmerkingen en suggesties.......