Juniperbos Apeldoorn-West

Vrienden & Donaties, zakelijke info


De Stichting is afhankelijk van donaties om haar werk ook in de toekomst mogelijk te maken. Met de donaties dekken wij operationele kosten en eventuele juridische kosten. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Iedere donatie is meer dan welkom.

Als stichting voldoen we aan de regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met deze ANBI status mag u als donateur bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting (onder de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt). De STICHTING BEHOUD JUNIPERBOS heeft een aanvraag ingediend welke is gehonoreerd en is daarmee aangemerkt als ANBI.

VRIENDEN van het Juniperbos:
Voor Euro 5,- kunt u vriend worden van onze stichting. Hiermee maakt u kenbaar dat u onze doelstellingen steunt. Wij zullen u informeren/betrekken bij de laatste ontwikkelingen rond het Juniperbos. U wordt vriend door Euro 5,- op onderstaande rekening te storten en/of een Email te sturen aan: info@juniperbos.nl
 
Donaties gaarne storten op:  
Bankrekening  NL77 INGB 0006 9546 98 tnv Stichting Behoud Juniperbos
   
  Namens het Bestuur van de Stichting Behoud Juniperbos willen wij U bij voorbaat danken voor uw bijdrage.
 
   
 
  
Share our website