Juniperbos Apeldoorn-West

Doelstelling


De Stichting heeft als doel het beschermen van de flora en fauna van het Juniperbos in Apeldoorn-west, zonder commerciële belangen of enig winst oogmerk. De Stichting heeft een bestuur met 6 leden, die geen enkele vorm van beloning ontvangen.

In de statuten van onze stichting staat de doelstelling als volgt omschreven:
'De stichting heeft ten doel: het steunen en uitdragen van natuurbehoud in de breedste zin van het woord en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het specifieke karakter van het gebied dat plaatselijk bekend staat als het Juniperbos te Apeldoorn; alsmede het voorkomen van alle ongewenste invloeden op de aard, inrichting en gebruik van dit gebied. Tevens heeft de stichting ten doel het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving van de omwonenden van dit gebied.'

Als stichting willen wij dit doel nastreven met het volgende beleid:
1. Regelmatige bosschouw met boswachter/beheerder
2. Inventarisatie en bescherming van fauna en flora
3. Plaatsen van informatieborden
4. Onderhouden van contacten met belangrijke partners zoals SWMA en GNMF
5. Onderhouden van contacten met bestuurlijke en politieke organisaties binnen gemeente en provincie
6. Informeren van direct en indirect belanghebbenden
7. Bijhouden van logboek voor incidenten
8. Periodieke bos schoonmaak actie


 
Share our website