Nieuws

Stichtingsactiviteiten:


Als bestuur van de stichitng hebben we recentelijk de volgende activiteiten ondernomen.
1. Indienen van bezwaarschriften tegen verstoringen in het Juniperbos ( incl hoorzitting op 10 Juni 2015)
2. Kennismaking en lidmaatschap  GNMF te Arnhem.
3. Contacten met Gemeente en Provincie
4. Handhavingsverzoeken Gemeente en RVO
5. Bosschouw


 
Share our website